Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Μόνον όταν ο ιστορικός αυτός τόπος ανακτήσει το ιστορικό του όνομα, το Μικρά Ασία, θα υπάρξει ειρήνη και σεβασμός της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Θα επιστρέψει ο ανθρωπισμός ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ και την ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ.

  Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη