Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Ο Μ Ι Λ Ι Α
 ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
 "ΠΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΠΑΡΟΝ"
Παρασκευή 15 Απριλίου-ΒΑΡΗ 


Ο Μ Ι Λ Ι Α 
ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
"ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Δευτέρα 18 Απριλίου-ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ-ΩΡΑ 20:00