Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Κυπριακό Κέντρο Μελετών ΚΥ.ΚΕ.Μ Θέμα: ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Κυπριακό Κέντρο Μελετών ΚΥ.ΚΕ.Μ
Θέμα: ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 ωρα19३०
Οδός Μακάριου & Μπουμπουλίνα Λευκωσία Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαϊκής Τράπεζας