Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020


ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΩΡΑ 19:00
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                            ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020


«ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ


Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Στην πολιτική και πολύ περισσότερο
             στην Εξωτερική Πολιτική
             πρέπει να ξέρεις πότε μιλάς, πώς μιλάς
             γιατί μιλάς και τί λες.
             Το εν λόγω κρούσμα όμως  στην ουσία του
             καλύπτει πλήρως η αναφορά
             του Διόδωρου Σικελιώτη
             στο ‘ Ελληνική Πολιτική Παιδεία-Η Πολιτική
             ως Ανώτερη Τέχνη 
                      Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                       Αιξωνή, Δεκέμβριος 19