Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

 

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

 


Όταν την δεκαετία του 90’ και του 2000 δολοφονείς συστηματικά την Πολιτική Ζωή, την Δημόσια Σφαίρα, τους Πολιτικούς Θεσμούς τότε είναι επόμενο να φθάσεις στο βαλκανικό εκβαρβαρισμό της.

Πόσες σφαίρες δέχθηκα από άνανδρους κουμπουροφόρους διαφόρων τύπων και προελεύσεων.

Η Ίαση σήμερα είναι στην Αληθινή Πολιτική. Αυτό είναι το Πεδίο της Απελευθέρωσης. Ελληνική Πολιτική Παιδεία το ονόμαζα και το ονομάζω.

Ελληνογραφίες.

 

 

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή Φεβρουάριος 21

 


 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΤΗ MAGNA GRECIA

 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΤΗ MAGNA GRECIA


Στη Magna Grecia οι Ιταλιώτες Έλληνες μετέφρασαν στην Ιταλική την Επιτολή μου προς τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. και την διακινούν.

Το πνεύμα του μεγάλου Πυθαγόρα δεν έσβησε στη Μεγάλη Ελλάδα. Οφείλω να επανεκδώσω το «Καλαβρία Η Βαθειά Ελλάδα – Calabria Ellade Profonda».

 

 

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή Φεβρουάριος 21

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

 

February 15, 2021

The Honorable Joseph R. Biden

The President of the United States of America

The White House

1600 Pennsylvania Avenue

Washington, DC 20500

Dear Mr. President,

Greeks, as well as other Historic Nations of the region, have against us a totalitarianism. A Sultanic totalitarian Regime, whether militaristic or Islamistic in form - a particularly barbarian Turkish-Islam as history proves up to nowadays - or the culpable entanglement of the two forms, their synthesis.

However, it is not just that; it is something deeper. Against us we have an ideology of death. That of Kemaloislamism. We will confront it as we did with other ideologies of death: Nazism and Fascism. The first in Europe decades ago.

We have a regime of perpetual war; Internal and External. A regime which can exist, be produced and reproduced only through bloodshed and war.

All the human community, particularly the more sensitive parts of it, is conscious of these facts today.

Such a conscience constitutes a liberating starting point for the oppressed, threatened, genocided peoples, men, women and children. It is women and children who are the primary victims of this pathology.

The Historical Asia Minor cannot continue being recycled between the Scylla of Kemalism to the Charybdis of the manipulated Turkish-Islam.

Asia Minor is in need of and seeks for Democracy anew. A Polycentric Democratic Institutional Architecture. New, sound and authentic foundations of durable peace, stability and prosperity.

«Neither Scylla, nor Charybdis - Polycentric Anatolia», was the title of the speech I gave in Philadelphia during the inauguration of the Memorial of the Pontian Genocide which is included in the volume «The Pontian Question in the United Nations», for the consignment of which I will personally take care of.

Sound ideas, new modern analytical Scientific Toolsets should propel nowadays a novel view of the Civilized Democratic Ethical Democracies for the region.

The old and rusty ones caused and still evoke a continuous flow of human blood. In Cyprus, in Constantinople in the recent past; in Kurdia today. In Ionia, Pontos, Trapezounta a century ago. In Armenia and Assyria. In Trapezounta they assassinate again nowadays; they assassinate once again in Constantinople the Great Historical Temple of Christianity.

A flow that paints in red with human blood the Historic Lands, in land and in sea.

This flow must stop. To heal the wound, the internal Turkish pathology. The ever-widening metastasis geographically of the Turkish Problem, of the Turkish disease.

All the cultivated humans of the Cosmos know that it is an insult of History, of the World Community and Human Culture, of its very Foundations.

Humanism must return to Asia Minor.

From Ionia to Ararat and the Greek-speaking Rivers, of Euphrates and Tigris. Cicero used to call it the motherland, the Zone of Humanitas.

Humanitarian American Diplomats have written in the past about these hitherto open veins of bloodstream. I suggested in Philadelphia that we erect monuments in their honor.

HUMANISM OR BARBARITY is the dilemma faced by this historical prison-covered region. Blood and prisons

is the image of it, an identity imposed violently against its history and its nature.

From Adrianoupolis, the Propontis of the Prisons, the Sea of Prisons, and Cyprus all the way up to Ancient Amida, Amed of Kurdia. The primary right which Historical Nations and Peoples claim from the Civilized Global Community of Law and its Institutions is the Right to Life. The Right to also have their own bell of Independence, such as that of Philadelphia succeeds.

Because human life did not have and does not have any value in Constantinople, Smyrna, Ankara, Trapezounta, Van, Amed, Antioch, Urfa. This Historical Region and its people is in need of a new human sight.

Barbarity has lasted for too long. The tolerance of barbarity. This is where modern Democracies and their Leaderships are judged by and reflected upon.

In Athens I suggested the Prontagonism of a Humanitarian Hellas. I will Extend geographically. A Humanitarian America; this is what History quests for.

I salute you with my best humane wishes. Sincerely,

Michalis Charalambidis

February 2021 Aιxωnι ATTICA

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ Η.Π.Α.

ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

 

Απέναντι μας οι Έλληνες όπως και άλλα Ιστορικά Έθνη της περιοχής έχουμε έναν ολοκληρωτισμό. Ένα ολοκληρωτικό Σουλτανικό Καθεστώς είτε με την στρατιωτική είτε την Ισλαμική του έκφραση. Ενός ιδιαίτερα βάρβαρου Τουρκικού Ισλάμ όπως αποδεικνύει η Ιστορία μέχρι σήμερα. Είτε την ένοχη διαπλοκή, την σύνθεση τους.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι κάτι βαθύτερο. Απέναντι μας έχουμε μια ιδεολογία του θανάτου. Τον Κεμαλοισλαμισμό. Θα τον αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίσαμε τις άλλες ιδεολογίες του θανάτου. Τον Ναζισμό και τον Φασισμό. Οι πρώτοι στην Ευρώπη δεκαετίες πριν.

Έχουμε ένα καθεστώς διαρκούς πολέμου. Εσωτερικού και Εξωτερικού. Ένα καθεστώς που μπορεί να υπάρχει, να παράγεται και να αναπαράγεται μόνο μέσα στο αίμα και τον πόλεμο.

Ολόκληρη η ανθρώπινη κοινότητα ειδικά τα πλέον ευαίσθητα κομμάτια της συνειδητοποιούν αυτήν την πραγματικότητα σήμερα.

Η συνείδηση αυτή αποτελεί επίσης μια απελευθερωτική αφετηρία για τους καταπιεσμένους, απειλούμενους, γενοκτονιμένους λαούς, τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Είναι οι γυναίκες και τα παιδιά τα πρώτα θύματα αυτής της παθολογίας.

Η Ιστορική Μικρά Ασία δεν μπορεί να συνεχίζει να ανακυκλώνεται στην Σκύλα του Κεμαλισμού και την Χάρυβδη του χειραγωγούμενου Τουρκικού Ισλάμ.

Η Μικρά Ασία έχει ανάγκη, επιζητά εκ νέου την Δημοκρατία. Μία Πολυκεντρική Δημοκρατική Θεσμική Αρχιτεκτονική. Νέα υγιή αυθεντικά θεμέλια διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας.

«Ούτε Σκύλα, ούτε Χάρυβδη – Πολυκεντρική Ανατολία», ήταν ο τίτλος της ομιλίας μου στην Φιλαδέλφεια κατά τα εγκαίνια του Μνημείου της Γενοκτονίας των Ποντίων η οποία περιλαμβάνεται στον τόμο « The Pontian Question In The United Nations» το οποίο θα φροντίσω να σας αποστείλω.

Υγιείς σκέψεις, νέα σύγχρονα αναλυτικά Επιστημονικά Εργαλεία οφείλουν να τροφοδοτούν σήμερα μία νέα οπτική των Πολιτισμένων Δημοκρατικών Ηθικών Δημοκρατιών για την περιοχή.

Τα παλιά και σκουριασμένα προκάλεσαν και προκαλούν μία διαρκή ροή ανθρώπινου αίματος. Στην Κύπρο, την Κωνσταντινούπολη χθες. Στην Κουρδία σήμερα. Στην Ιωνία, τον Πόντο, την Τραπεζούντα έναν αιώνα πριν. Στην Αρμενία, την Ασσυρία. Στην Τραπεζούντα δολοφονούν εκ νέου σήμερα. Δολοφονούν εκ νέου στην Κωνσταντινούπολη τον Μεγάλο Ιστορικό ναό της Χριστιανοσύνης.

Μία ροή που βάφει κόκκινους με ανθρώπινο αίμα Ιστορικούς Τόπους, στεριανούς και θαλάσσιους.

Αυτή η ροή πρέπει να σταματήσει. Να κλείσει η πηγή της, η εσωτερική Τουρκική παθολογία. Η διαρκώς διευρυμένη γεωγραφικά μετάσταση του Τουρκικού Προβλήματος, της  Τουρκικής ασθένειας.

Όλοι οι καλλιεργημένοι άνθρωποι στον Κόσμο γνωρίζουν ότι προσβάλει την Ιστορία, την Παγκόσμια Κοινότητα, τον Ανθρώπινο Πολιτισμό, τα Θεμέλια του.

Ο Ανθρωπισμός πρέπει να Επιστρέψει στην Μικρά Ασία.

Από την Ιωνία έως το Αραράτ και τα Ελληνόφωνα Ποτάμια, τον Ευφράτη και τον Τίγρη. Πατρίδα, Ζώνη της Ουμανιτάς την ονόμαζε ο Κικέρων.

Ανθρωπιστές Αμερικάνοι Διπλωμάτες έγραψαν στο παρελθόν για αυτές τις ανοικτές έως σήμερα φλέβες ροής του αίματος. Πρότεινα στην Φιλαδέλφεια να αναγείρουμε μνημεία προς τιμήν τους.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζει η σκεπασμένη σήμερα από φυλακές ιστορική αυτή περιοχή.

Αίμα και φυλακές είναι η εικόνα της, η επιβεβλημένη βίαια παρά την ιστορία και την φύση ταυτότητα της.

Από την Αδριανούπολη, την Προποντίδα των Φυλακών την Θάλασσα των Φυλακών, την Κύπρο έως την Αρχαία Αμίδα, το Άμεντ της Κουρδίας.

Το πρώτο δικαίωμα που διεκδικούν από την Πολιτισμένη Παγκόσμια Κοινότητα του Δικαίου και τους Θεσμούς της τα Ιστορικά Έθνη, οι Λαοί, οι άνθρωποι είναι το Δικαίωμα στην Ζωή. Το Δικαίωμα να έχουν και αυτοί την δική τους καμπάνα της Ανεξαρτησίας όπως αυτή της Φιλαδέλφειας ακολουθεί.

Γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν είχε και δεν έχει καμία αξία στην Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη, την Άγκυρα, Την Τραπεζούντα το Βαν, το Αμεντ, την Αντιόχεια, την Ούρφα.

Η Ιστορική αυτή περιοχή και οι άνθρωποι της θέλει μία νέα ανθρώπινη ματιά. Διήρκεσε πολύ η βαρβαρότητα. Η ανοχή της βαρβαρότητας.

Σ’ αυτήν κρίνονται, καθρεπτίζονται οι σύγχρονες Δημοκρατίες και οι Ηγεσίες τους.

Τον Πρωταγωνιστισμό μίας Ανθρωπιστικής Ελλάδας πρότεινα στην Αθήνα. Θα τον Επεκτείνω γεωγραφικά. Μία Ανθρωπιστική Αμερική. Αυτό ζητά σήμερα η Ιστορία.

 

 

Με τις καλύτερες ανθρώπινες ευχές μου σας χαιρετώ

 

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Φεβρουάριος 2021

Αιξωνή ΑΤΤΙΚΗ

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΧΟΥΛΟΥΣΙ

 

 

 

ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΧΟΥΛΟΥΣΙ 

Η Φράου karrenbauer τον προστάτεψε 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΣΙΩΠΟΥΝ


Η Φράου Kramp Karrenbauer μετά τις Γερμανό - Τουρκμενικές διαβουλεύσεις και συνεργασίες με τον δολοφόνο, βιαστή γυναικών της Μικράς Ασίας και πρώτο αγοραστή Γερμανικών όπλων, τον «έβγαλε από την πίσω πόρτα». Η προβλεπόμενη συνάντηση και κοινή συνέντευξη προς τον τύπο ακυρώθηκε. Το αποκρουστικό δολοφονικό πρόσωπο του Χουλουσι δεν ήταν παρουσιάσιμο. Προκαλεί τις μνήμες των μητέρων και των κοριτσιών των πολλών αυτόχθονων λαών της Μικράς Ασίας που ζουν στην Γερμανία (στο, Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα – Αγώνες και Νίκες σε Δύο Μέτωπα. 2014)

Η Φράου προστάτεψε τον Εγκληματία Πελάτη.

Οι Γερμανοί Εισαγγελείς τι κάνουν; Πάντοτε σιωπούσαν.

Οι Καστιλιάνοι Εισαγγελείς που έχουν εμπειρία με τους Νότιο Αμερικανούς δικτάτορες και στρατηγούς; Τους Προσκόπους όπως τους ονομάζω.

Για τις ευθύνες, το καθήκον των δικών μας μίλησα στην Θεσσαλονίκη με Έξυπνους, Έντιμους και Επαρκείς Νομικούς τον Οκτώβριο του 2020.

Θα είναι μεγάλη η οργή του Πυθαγόρειου Πατέρα του Δικαίου από την Magna Crecia για την Αδράνεια τους.

 

 

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή Φεβρουάριος 21

Από τις εκδηλώσεις της Κουρδικής Διασποράς στην Γερμανία για την Απελευθέρωση του Δικού Τους Μαντέλα.

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021


Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΑΜΠΤΟΥΛΑΧ ΟΤΣΑΛΑΝ*

The father of Democracy in Asia Minor - Abdullah Ocalan

 

Ο Ορθός Λόγος, η Επιστήμη, όχι η αμειβόμενη προπαγάνδα διδάσκει ότι στον ιστορικό κύκλο που διανύουμε ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν αναδείχθηκε ως Πατέρας της Δημοκρατίας στην Μικρά Ασία.

Ήρθε η στιγμή Ένας Άνδρας, Ένας Πεφωτισμένος Ηγέτης, Ένας Άνθρωπος να θέση το ζήτημα της Απελευθέρωσης του.

Η Ιστορία του, ο Εγκλεισμός του προκαλεί τις συνειδήσεις της Δημοκρατικής και Πολιτισμένης Ανθρωπότητας.

Προς τους εδώ που προσέβαλαν και προσβάλουν το Ιερό όνομα της Ελλάδας και της Αθήνας. Πότε θα Eκαταλείψετε την Ένοχη σιωπή σας και τον Επαρχιωτισμό σας;

Η επιστροφή των Ανθρωπιστικών Αξιών στην Μικρά Ασία και την Ευρώπη είναι μία πολύ Ελληνική Υπόθεση.

 

* Ο Πατέρας της Δημοκρατίας στην Μικρά Ασία στο «Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα – Το Τουρκικό Πρόβλημα – Η Ανθρωπιστική Ελλάδα»

 

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή Φεβρουάριος 21


 
Nobel Peace Prize to Abdullah Ocalan.

 Φεβρουάριος 2008, Ελληνικό Κοινοβούλιο -  February 2008, Hellenic Parliament

Eine Frage - One Question

 

Eine Frage

 

Karen Bauers roter Mantel während ihres Treffens mit dem Beklagten Vergewaltiger und Mörder der kurdischen Frauen, Akar, so wie Kevser * symbolisiert das Blut dieser Frauen?

 

Was für ein Verfall!!!

 

Wie Recht sie hatte, eine berühmte Frau, eine große Schriftstellerin aus Konstantinopel, eine wahre Europäerin, Anna Komnini, vor neun Jahrhunderten.**

 

 

 

 

One Question 

 

Karen Bauer's red coat at her meeting with the defendant rapper and murderer of the women of Kurdia, like Kevser [1] symbolizes the blood of these women? 

 

What a decadence!!!

 

How right was a great woman, a great author of Constantinople, a true European, Anna Komnini, nine centuries ago [2].

 

 

[1] In "The New Eastern Question - The Turkish Problem"

[2] Ibid.

 

 

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟ ΙΟΝΙΟ


Η κυβέρνηση, οι αντιπολιτεύσεις αλλά και οι περιφερειακοί θεσμοί στερούνται μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για το Ιόνιο. Είναι καταγεγραμμένο ότι τα αναπτυξιακά δεν είναι το φόρτε τους όπως λένε στα Ιόνια νησιά.

Από το τέλος της δεκαετίας του 90’ πρότεινα τους άξονες μιας άλλης αναπτυξιακής οπτικής. Τα βήματα, οι τόποι προβολής της ήταν πολλοί. Να μείνουμε στην ομιλία μου στο Επιμελητήριο Κέρκυρας το 2010 (Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία).

Στην Καλαβρία έθεσα το ζήτημα της Κεντρικότητας του Ιονίου (στο Καλαβρία η Βαθειά Ελλάδα – Calabria Ellade Profonda). Μια σοβαρή προσέγγιση και μία σοβαρή κυβερνητική ομάδα κατανοεί ότι δεν είναι μόνο τα δώδεκα μίλια ή τα αλιεύματα.

Το να μιλάς με παραδείγματα έκανε πάντοτε καλό. Ένα παράδειγμα, Αιώνες μετά δεν λειτουργούν οι Ιστορικοί Θαλασσοδρόμοι του Ιονίου. Θα μου άρεσε πολύ λόγω της σχέσης μου με το Ιόνιο, να μπορώ να πάρω το πλοίο από το λιμάνι της Πάτρας, του Αστακού και να βρεθώ στην Καλαβρία. Τώρα είμαι υποχρεωμένος να πάω στην Ρώμη ή στο Μπάρι για να φθάσω στους Επιζεφίρειους Λοκρούς, στο Ρήγιον, τα Τρόπαια, την Σίλα στο στενό της Μεσσήνης από προβληματικούς δρόμους.

Ευθύνη, σοβαρότητα, κυβερνητική επάρκεια και αγάπη για το Ιόνιο, Ένθεν και Εκείθεν χρειάζεται.Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή Φεβρουάριος 21

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ

 

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ

 


ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΛΤΟ ΤΗΣ ΚΑΡΕΝ ΜΠΑΟΥΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΚΟ ΒΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΥΡΔΙΑΣ ΑΚΑΡ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΚΕΒΣΕΡ ΕΛΖΟΥΡΑ* ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;

ΤΙ ΠΑΡΑΚΜΗ!!!

ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΑ Η ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΕΣ ΠΡΙΝ**

 

 

*Στο Νέο Ανατολικό Ζήτημα – Το Τουρκικό Πρόβλημα

** Στο Ίδιο

 

 

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή Φεβρουάριος 21

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

(Μιλώντας σε Ρ/Σ)

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

THE WOMEN AND THE NEW EASTERN QUESTION

 

1204 – 2004 ΚΑΙ Ο ΠΟΛΩΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Στο κείμενο – Πολιτικό Σχέδιο του 1993 που είχε τίτλο «1204 2004 Η ογδόη Εκατονταετία» (Ελληνική Πολιτική Παιδεία) η ιστορία έδειξε ότι ο μόνος μου συνομιλητής ήταν εκτός Χώρας. Ήταν ο Πάπας Ιωάννης – Παύλος – ο Πολωνός Πάπας. Μεγάλη η απουσία του σήμερα. Σκεφθείτε η Ελλάδα, οι Κυβερνήσεις να εφάρμοζαν αυτό που πρότεινα. Θα ήμασταν αλλού.

ΟΙ ΚΛΙΝΤΟΝ – ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ

Παρατηρώ επίσης ότι οι μόνοι συνομιλητές μου τους τελευταίους καιρούς στο «Νέο Ανατολικό Ζήτημα» αναδεικνύονται η Κόρη του Κλίντον, η οποία σε συνεργασία με την μητέρα της ετοιμάζει μια κινηματογραφική ταινία για τις γυναίκες της Κουρδίας. Η Ντανιέλ Μιτεράν και η Βερένα Γκράφ φίλη της Μεγάλης Ελληνίδας στον Ο.Η.Ε. Ειρήνης Νταή έχουν τις συνεχίστριες τους. Για τις γυναίκες της Κουρδίας μίλησα πριν στα πρώτα βήματα του αγώνα τους. Έχουν κεντρική θέση στο βιβλίο μου για «Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα – Το Τουρκικό Πρόβλημα».

Και στο Παλιό και το Νέο Ανατολικό Ζήτημα οι γυναίκες είναι παρούσες με την μία ή την άλλη μορφή. «Η γυναίκα στην Ποντιακή Γενοκτονία» είναι ο Τίτλος Ομιλίας μου στις 9 Μαρτίου 1994 (Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα 2014 Στράβων).

Για τις γυναίκες του Πόντου και της Κύπρου δεν έχουμε μια κινηματογραφική ταινία. Έπρεπε να σπουδάσω σκηνοθεσία στην Ρώμη. Θα γίνει για τις γυναίκες της Κουρδίας. Όχι από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αλλά την Κόρη και την μητέρα Κλίντον. Ίσως είναι η έμμεση συγνώμη του Πατέρα. Η ενοχή του στο αδίκημα εις βάρος του ηγέτη αυτού του Ιστορικού Λαού. Η συγνώμη του στην Αθήνα δείχνει ότι μπορεί να επαναληφθεί για το βρώμικο 99’.

Να σημειώσω ότι στις αρχές του 2000 παρατήρησα το ενδιαφέρον της Γερουσιαστή τότε Χίλαρυ Κλίντον για το Νέο Ανατολικό Ζήτημα στην ευχαριστήρια απάντηση της προς τον ΕλληνοΑμερικανό καθηγητή Βασίλειο Θεοδωρίδη. Ο Θεοδωρίδης έκανε την ευγενική χειρονομία να της αποστείλει το βιβλίο μου «The Pontian Question In The United Nations». Η Ευχαριστήρια Επιστολή της δημοσιεύεται στην νέα διευρυμένη έκδοση του βιβλίου(2009 Στράβων). Ο Βασίλειος Θεοδωρίδης ήταν ο πρωταγωνιστής του στησίματος του Μνημείου της Γενοκτονίας των Ποντίων στην Φιλαδέλφεια. Ένας μεγάλος και έντιμος συναθλητής μου.

Η ΚΑΡΡΕΝ ΜΠΑΟΥΕΡ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ΥΠ. ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΑΣΤΗΣ – ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΥΡΔΙΑΣ ΧΟΥΛΟΥΣΙ

Ενώ οι γυναίκες των Η.Π.Α. ετοιμάζουν κινηματογραφική αφήγηση για το δράμα, την υπερηφάνεια και τον αγώνα των Γυναικών του Ξενοφώντα, η Κάρρεν Μπαουερ δέχεται στο Βερολίνο τον εκτελεστή, δολοφόνο και βιαστή των γυναικών της Κουρδίας Χουλουσι Ακαρ. Οι εδώ κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις είναι άφωνες. Ήταν και το 2016 στο «Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα».

Ο ΚΟΝΤΕ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΑΣ – CONTE NON ECONTE E UN PASCIA

Με ρωτάτε για στάση της Ιταλίας λόγω της σχέσης μου με αυτή την χώρα. Για την σχέση Ελληνικότητας και Ιταλικότητας μιλώ με μεγάλη αγάπη στο «Καλαβρία Η Βαθειά Ελλάδα – Calabria Ellade Profonda» Τώρα για τον Κόντε και ένα σύστημα εκεί τι να πω. Ο Κόντε δεν είναι Κόντης είναι πασάς – conte non econte un pascia.

Η ΑΥΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Με ρωτάτε για την αυτονομαζόμενη αριστερά στην Ελλάδα. Τόσο στο παλιό όσο και το Νέο Ανατολικό Ζήτημα δεν τα πήγε καλά. Όπως και η Δεξιά. Είναι εκτός της απελευθερωτικής διαλεκτικής και προοπτικής του. Αυτό είναι το βιβλίο μου. Τελευταία είχαν μια ευκαιρία. Αυτή της Γένοβας το 2001 στο(Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα). Ήταν όμως Βουβοί και Επαρχιώτες. Βουβοί έξω, θορυβώδεις μέσα. Υπερβολικά θορυβώδεις μάλιστα ορισμένες υποομάδες, γιάφκες διαφόρων μορφών.

ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Η ΝΙΚΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Στην γνωστή ομιλία μου του 1996, την είδαν εκατομμύρια νέα παιδιά δέκα πέντε χρόνια μετά, εκτός από την αναφορά μου στο Λαντ λέω στο τέλος, ένα είναι το Πρόβλημα, το Τουρκικό Πρόβλημα. Όταν ξεκίνησα τον αγώνα μου, την δεκαετία του 80’ έγραψα. Στο Νέο Ανατολικό Ζήτημα τον Λόγο θα έχουν οι Λαοί. Να σας το εκφράσω διαφορετικά. Στο Νέο Ανατολικό Ζήτημα η Νίκη Ανήκει στους Λαούς. Στους Αυτόχθονες Λαούς.

 

Αιξωνή Φεβρουάριος 21