Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Από τις εκδηλώσεις της Κουρδικής Διασποράς στην Γερμανία για την Απελευθέρωση του Δικού Τους Μαντέλα.