Τετάρτη 26 Αυγούστου 2009

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ


Από την ομιλία του με θέμα: «Γαστρονομική Εγνατία» στους Φιλιππαίους Γρεβενών


Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ


Η Γιορτή του Μανιταριού μπορεί να αποτελέσει μέρος – στιγμή της Γαστρονομικής Εγνατίας.

Αυτό σημαίνει μεταφορά ενός μέρους των εκδηλώσεων στο εσωτερικό της πόλης των Γρεβενών. Είναι η στρατηγική «της υπαίθρου που καταλαμβάνει την πόλη». Του δάσους που καταλαμβάνει την πόλη.

Αν την επεκτείνουμε περισσότερο μια πολιτική που θέλει να κάνει τα Γρεβενά πόλη. Τα Γρεβενά μπορούν να γίνουν πόλη.


Αυτό απαιτεί μία άλλου τύπου οργάνωση της γιορτής, άλλου τύπου οργάνωση της συζήτησης.


Αποτελεί μια τάση της ιστορίας, της αρχής ενός νέου κύκλου της ή εμφάνιση ενός νέου μορφωτικού, κοινωνικού υποκειμένου. Οι φίλοι του Μανιταριού Πανελλαδικά. Είναι μία άλλη συνάντηση ανθρώπων με μία άλλη ματιά, άλλο βίωμα του ζείν, του ελεύθερου χρόνου, των γεύσεων.


Στην Ελλάδα όμως έχουμε ανάγκη μιας παιδείας των σχέσεων, του φυσικού, του αρχιτεκτονικού, του ιστορικού, του ανθρώπινου περιβάλλοντος που δεν θα είναι τοποφαγική.


Αυτό σημαίνει μια παιδεία πέρα από το μανιτάρι. Διαφορετικά θα έχουμε αναπαραγωγή των κλειστών οπτικών της μεταπολίτευσης. Εκεί ήταν – είναι ακόμη συντεχνίες.


Νέα υποκείμενα μπορούν να συμβάλουν στο πέρασμα από την ιδεολογία του τσιμέντου και της ασχήμιας που χαρακτηρίζει τα κόμματα της μεταπολίτευσης, τα συνδικάτα σε μια παιδεία της Φιλοκαλίας.


Ο συνασπισμός του τσιμέντου, του γκρίζου - ένα μέρος του με υπέρμετρο θράσος μπροστά στην ιστορική του αποτυχία προσπαθεί να μεταμορφωθεί, να ντυθεί πράσινο, πράσινα άλογα λέει. ο λαός μας - προκάλεσε μια ιστορικού τύπου καταστροφή. Κοιτάξτε τις νέες πυρκαγιές ειδικά στην Αττική. Δεν είναι όμως μόνο το θράσος του παλιού, του πολύ παλιού. Είναι και άλλα. Ας αφήσουμε όμως το παλιό στην παρακμή του.


Η Γαστρονομική Εγνατία* είναι μία Τοποφιλική επεξεργασμένη στρατηγική – όχι ξύλινος υποκριτικός λόγος και συλλαβισμοί - για το μέλλον της περιοχής. Ένα εργοτάξιο που θα αναζωογονήσει, θα οικοδομήσει τον πλούσιο διατροφικό, γαστρονομικό Γαλαξία της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Μια πρόκληση για τις τοπικές δυνάμεις.*Για την Γαστρονομική Εγνατία στο βιβλίο Μιχάλης Χαραλαμπίδης Ελληνική Ποιότητα και Ανάπτυξη η νέα Συμμαχία. Εκδόσεις Στράβων.

Και πρόταση σχεδίου προς την Αναπτυξιακή Καβάλας.


Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη