Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ


ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΡΙΛΟΓΙΑ


Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, ώρα 18.30

Αίθουσα νέας βιβλιοθήκης του Δήμου Σικυωνιών (Κιάτο)


Κατά την ομιλία θα παρουσιασθούν τα βιβλία “Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία – Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα – Η Δολοφονία της Πολιτικής”
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ΔΕΚΑ ΣΟΥΗΔΕΣ ΚΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΚΟΥΡΟΥΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ


ΔΕΚΑ ΣΟΥΗΔΕΣ ΚΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΚΟΥΡΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ


Η ιδιόμορφη ρατσιστική κάστα της Άγκυρας, μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια εισόδου στην Ε.Ε. ζητά 10 Σουηδές κόρες και 10 Σουηδούς Κούρους ως ομήρους για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θα τους κρατήσουν στην Άγκυρα αν η Σουηδία συνεχίζει να υπερασπίζεται τις κόρες και τους κούρους της Κουρδίας.

Οι Βαράγκοι της Σουηδίας, Βαράγκοι ήταν το Βυζαντινό τους όνομα αντέδρασαν. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, να μειώσουν, να υποβαθμίσουν τις πολιτισμικές, ηθικές σταθερές τους ούτε να ευτελίσουν την χώρα τους. Ο Γ.Γρ. Του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ που ανέλαβε διαμεσολαβητικό ρόλο βρέθηκε μπροστά στην εξέγερση των γυναικών της Νορβηγίας που εκτός των άλλων κινούμενες από Βαραγκική αλληλεγγύη εξεγέρθησαν.

Η προώθηση όμως της Τουρκοποίησης, των ηθών, των αρχών, των αξιών, “η Τουρκοποίηση του ΝΑΤΟ” με μεγάλη θρασύτητα επεκτείνεται και προς τις Η.Π.Α. όπου διατυπώνονται ανάλογα αιτήματα προς τα ώτα του Μπλίνκεν. Εκεί ήταν άμεση η αντίδραση των Πολιτειών της Καλιφόρνιας, του Τέξας, της Φλώριδας παρ΄όλεςς τις μεταξύ τους διαφορές. Σε αυτό βρέθηκαν ενιαίες, ενωμένες. Ο Μπλίνκεν και η καθυστερημένη απαρχαιωμένη γραφειοκρατία του Αμερικανικού ΥΠΕΞ εξεπλάγησαν, τα βρήκαν σκούρα.

Η εδώ γνωστή “πέμπτη φάλαγγα” και οι επιφανής τηλεοπτικά εκπρόσωποι της “πολιτικοί, πανεπιστημιακοί” θεωρούν “εθνικιστική” την στάση των Σουηδών και των Πολιτειών των Η.Π.Α..

“Τι θα γίνει να δώσουν και από δέκα παιδιά” δηλώνουν. “Θα το κάνουν για την ειρήνη με τον Τουρκικό λαό”.

Κάτω από την Ακρόπολη σε Μαρμάρινες Στήλες έχει επιγραφές της Οθωμανικής περιόδου του 1510 – 1550. “Ήρθαν να πάρουν τα παιδιά” γράφουν.

Το Παιδομάζωμα εκτός των άλλων θα καθορίζει τις σχέσεις των μελών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Αυτά γράφουν στην Ελλάδα, πρέπει να πουν οι εκπρόσωποι μας, στην προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23


TEN SWEDISH KORES AND TEN KOUROI

 

MICHALIS CHARALAMPIDIS


TEN SWEDISH KORES AND TEN KOUROI

THAT THE TURKS DEMAND FROM SWEDEN


The peculiar racist caste of Ankara, a member of NATO and a candidate for entry into

EU asks for 10 Swedish Kores and 10 Swedish Kouroi as hostages in exchange for the ratification of Sweden's accession to NATO. They will be held in Ankara if Sweden continues

to defend the daughters and sons of Kurdia.


The Varangians of Sweden, Varangians was their Byzantine name, reacted. Neither

are they going to retreat, reduce, demode their cultural, moral constants, nor will they trivialize their country. The Secretary General of NATO Stoltenberg, who assumed a mediating role faced the rebellion of the women of Norway, who among others, were moved by Varangian solidarity and revolted.


However, the promotion of Turkification, morals, principles, values, "the Turkification of NATO" brazenly extends to the U.S.A. where similar requests are made to Blinken. There was an immediate reaction from the States of California, Texas, Florida despite their mutual differences. In this they found themselves unified, united. Blinken and the antiquated bureaucracy of the U.S. State Department were surprised, they found the going pretty rocky.


The here-known "fifth phalanx" and its prominent television representatives "politicians, academics" consider the attitude of the Swedes and the United States as "nationalist".


"What’s going to go wrong if they hand over ten children" they declare. "They will do it for peace with the Turkish people".


Under the Acropolis on Marble Columns there are inscriptions from the Ottoman period

of 1510 – 1550. "They came to abduct the children" is inscribed on them.


The Paidomazoma will, among other things, determine the relations of the NATO members.


Our representatives must say at the next summit of NATO, this is what is discussed in Greece.March 2023


 

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ


ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΡΙΛΟΓΙΑ


Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, ώρα 18.30

Αίθουσα νέας βιβλιοθήκης του Δήμου Σικυωνιών (Κιάτο)


Κατά την ομιλία θα παρουσιασθούν τα βιβλία “Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία – Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα – Η Δολοφονία της Πολιτικής”
Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ


Δεν προκύπτει πουθενά ούτε στην Μνήμη, ούτε στην Έρευνα το ενδιαφέρον όχι μόνον “των κομματικών” αλλά και των “συνδικαλιστικών γραφειοκρατιών” για τον σιδηρόδρομο. Όπως είναι ορατό λάτρευαν αμφότερες τα κάρα, τα cars. Έτσι τα λένε “οι κοσμοπολίτες”. “Καβάλα προσκυνούσαν”. Έτσι οι αυλές και οι πλατείες των Εκκλησιών έγιναν πάρκινγκ. (φώτο σε βιβλία μου). Είναι ζήτημα Πολιτισμού, Πνευματικότητας, Αισθητικής.

Να σημειώσω ότι τα περισσότερα βιβλία την περίοδο 1973 – 1981 τα διάβασα επάνω σε Ευρωπαϊκά τρένα. Υπάρχει όμως ένα ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα.

Αν οι πεζοπορίες, οι απεργίες είχαν ως κεντρική διεκδίκηση το “θέλουμε σιδηροδρόμους” θα ήταν κατανοητές, λογικές. Διαφορετικά δεν είναι. Δεν την έχουν όμως. “Πάθος χωρίς Μάθος”.

Το κενό αναπτυξιακού λόγου το συναντάμε και στην Βιομηχανία της Φιλοξενίας, του Τουρισμού. Μια πολύ Ελληνική υπόθεση όπως γράφω στο Αναστήλωση (2015. ΣΤΡΑΒΩΝ).

Αν κάνατε αυτά που λέω, αν αναβαθμίζατε δηλαδή το Ελληνικό Τουριστικό Σύστημα τότε θα αναβαθμίζατε και την εργασία και δεν θα κάνατε, εύκολες δουλειές του ποδαριού, εισάγοντας εργαζόμενους.

Όλα τα “κόμματα” στερούνται ανάλυσης, επομένως σχεδίου.

Σκέφτηκα ότι εκτός των άλλων δεν γνωρίζουν μια μεγάλη γυναίκα, μια Αθηναία της Δημιουργίας και της Ανάπτυξης, επομένως της Αλληλεγγύης, την Αγία Φιλοθέη.

Ίσως πρέπει να την μελετήσουν με αφορμή την 5η Εκατονταετία της.

Να γνωρίσουν τον μεγάλο Βυζαντινό συναθλητή της τον Καματερό και να δώσουν το όνομα του στον προσεχή νέο σταθμό του Μετρό. Μελετώντας μάλιστα την επιστολογραφία τους θα δώσουν στον άλλο υπάρχοντα σταθμό, το αυθεντικό του όνομα. “Εξώπολις” όχι εκ βαρβαρισμούς όπως έγραφε η Φιλοθέη στον Καματερό.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23


Βοηθήματα:

-Ορισμένα από τα κείμενα της σοβαρότερης εργασίας – πρότασης που έγινε ποτέ για το συνδικάτο στην Ελλάδα. Στο “ Ελληνική Πολιτική Παιδεία Η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη”


-Η Ελλάδα Κέντρο του Παγκόσμιου Συστήματος Μεταφορών. Στο “Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία”


-Η Αισθητική Αντίληψη της Ζωής. Η Ιστορική Πρόκληση, η Επιστροφή του Ελληνικού Τρόπου. Στο ίδιο.


-Για την αναβάθμιση της εργασίας και της Βιομηχανίας της Φιλοξενίας. Στα: “Ελληνική Πολιτική Παιδεία και στο Αναστήλωση”


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ


Η συνάντηση με έναν εκπρόσωπο του Τουρκικού ρατσισμού τον οποίο οι λαοί στις σεισμόπληκτες περιοχές θεωρούν ότι στερείται ανθρωπίνων αισθημάτων δεν είναι πράξη πολιτικού ανδρός. Δεν έχει σχέση με την πολιτική.

Όταν μάλιστα αυτός προέρχεται από μία περιοχή στην οποία οι επιζήσαντες του μεγάλου εγκλήματος έχουν μνήμες απαγχονισμένων μαθητών συγγενών τους. Μιλώ για τους μαθητές του Κολεγίου Ανατόλια της Μερζιφούντας (σήμερα στην Θεσσαλονίκη).

Η εικόνα της Ελλάδας στους ιστορικούς αυτόχθονες λαούς πρέπει να παραμείνει αυτή των Ελλήνων Πυροσβεστών και καμία άλλη. Τι δουλειά έχεις εσύ εκεί.

Αυτά τα κάνουν άλλοι. Ο Γιωργάκης, άλλοι εμφανιζόμενοι τελευταία πρόθυμοι και οι γνωστοί από την Ιστορία στους Έλληνες, Βαλκάνιοι.Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23
Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ


Εν συντομία


Πρώτο: Μεγάλη η ηθική, η επιστημονική, η πολιτική ρηχότητα, η φτώχεια των αναλύσεων, των κειμένων, των αντιδράσεων, των “κινημάτων” για την προαναγγελθείσα δεκαετίες τώρα τραγωδία. Αποκαλυπτική η απουσία παιδείας, επιστήμης και πολιτικής. Αποκαλυπτικό το κενό των πολιτικών, κοινωνικών οικονομικών επιστημών στην χώρα.

Το μόνο έξυπνο, έξυπνο επιστημονικά ήταν το σκίτσο του Ηλία Μακρή με τα “5G”.

Δεύτερο: Προς τους “πολιτικούς”. Δημιουργείστε πολιτικό κεφάλαιο από την Ζωή, όχι από τον Θάνατο. Όχι με την χρήση και κατανάλωση νεκρών. Αυτό το κάνατε επί δεκαετίες, με θανάτους για τους οποίους ήσασταν υπεύθυνοι ένθεν και εκείθεν, όπως και σήμερα. Από την δεκαετία του 80’ ήμουν πολέμιος αυτής της πολιτικής ανηθικότητας και πονηρίας.

Αυτό όμως δεν είναι Πολιτική. Δεν είναι Πόλις.

Υπάρχουν έντιμοι, αληθινοί πολιτικά, αξιοπρεπείς τρόποι να τιμούμε τους νεκρούς μας.

Η πολιτική είναι για σοβαρούς και έντιμους ανθρώπους.

Τρίτο: Προς την Κεραμέως. Μάλλον για να συντομεύουμε τους χρόνους και την ιστορία προς τον Κυριάκο – προς τον Αλέξη φιλικά.

Μια συμβουλή

Μήπως πρέπει να στείλετε την “Δωδεκάβιβλο” στις Βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

Στους 300 αντιπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο πριν; Στα κόμματα σας; Δεν νομίζω έχετε κάτι ανάλογο, παρ’ όλη την δημόσια χρηματοδότησης σας.

Ώστε να αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά. Μάλλον να αρχίσει η Ελλάδα, οι Έλληνες να σκέφτονται.

Η αφωνία είναι ορατή εδώ και δεκαετίες και παράγει πολιτική παραπαιδεία, τραγωδίες, χαμένα ραντεβού με την ιστορία.

Δωδεκάβιβλος” λοιπόν, όπως οι Βιβλιοθήκες της Μονής της Καισαριανής και της Μονής των Φιλοσόφων στην Πελοπόννησο όπου σώθηκαν βιβλία της Ακαδημίας του Πλάτωνος.

΄Ώστε το συνολικό σύστημα χώρα να προνοεί, να προλαμβάνει τις τραγωδίες και τα εγκλήματα και όχι να μετανοεί, αν μετανοεί.

Να μαθαίνει. Τι μάθατε από τόσα διαρκή παθήματα. Δεν σας τα δίδαξαν βέβαια οι δάσκαλοί σας.

Τέταρτο: Προκαλεί θλίψη η απουσία ενός κινήματος νέων ανθρώπων, η διανοητική επιστημονική ματιά μιας νέας διανόησης νέων ανθρώπων. Αυτή είναι η αρνητική συμβολή των ενόχων του “επτακομματικού μονοκομματισμού”, χθες και σήμερα.

Βήματα Λόγου Θέλουμε.

Στο εξώφυλλο του Η Δολοφονία της Πολιτικής” περιλαμβάνεται η εικόνα του Βήματος στην Αρχαία Κόρινθο.

Οργανώστε βήματα λόγου όχι πεζοπορίες.

Έτσι θα βγούμε από το ηθικό, μορφωτικό, πολιτικό τέλμα. Η χώρα θέλει πρώτα μια νέα μορφωτική, επιμορφωτική αρχή. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Οι δυνάμεις που θα την πραγματοποιήσουν αναδεικνύονται.

Ο Λόγος Εγγυάται το Καλό της Πόλης. Αυτό διδάσκει η ιστορία.
Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΕΒ ΣΕΒΕ ΓΣΕΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ – Μ.Μ.Ε.


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΩΝ “ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ” ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Ένας φιλαλήθης ιστορικός φίλος του σιδηροδρόμου όταν έρρεαν, κατανάλωναν τα πακέτα.

Δεκαετία 80’ έως την δεκαετία 2020.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23
Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΟΧΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

 

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΟΧΙ Η ΕΛΛΑΔΑ


ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΚΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΟΧΙ Η ΕΛΛΑΔΑ


Τον Οκτώβριο του 2000 είχα μία συνέντευξη με τον πολύ καλό και έντιμο Δημοσιογράφο Γιώργο Βούλγαρη στην “Αθηναϊκή”. Ήταν η περίοδος των ΥΕΝΕΔ 2 όπως τις αποκάλεσα.

Είχε προηγηθεί η τραγωδία της Σάμαινας. Σε ερώτηση του για την γνωστή φράση του Σημίτη “Αυτή είναι η Ελλάδα”, του απάντησα. Αυτός είναι ο Σημίτης όχι η Ελλάδα. Σήμερα θα έλεγα αυτή είναι η “πολιτική” κακιστοκρατία όλων των χρωμάτων. Όχι η Ελλάδα.

Εκτός των άλλων, την φράση αυτή διοχετεύουν και υπονομευτικοί του Ελληνισμού μηχανισμοί.

Η συνέντευξη αυτή όμως είναι επίκαιρη στην τραγικότητα της αλλά και αποκαλυπτική, “προφητική” όπως αποκαλούν τα νέα παιδιά την ομιλία μου του 1996.

Στην συνέντευξη κάνω την υπόθεση μίας νέας τραγωδίας στους σιδηροδρόμους.

Ένα μέρος της δημοσιεύεται στον νέο μου βιβλίο “Η Δολοφονία της Πολιτικής”. Στην ολότητα της θα δημοσιευθεί προσεχώς στον τόμο “Ομιλίες”.

Η αχίλλειος πτέρνα του Ελλαδισμού, ας μην επεκταθούμε στον μείζονα Ελληνισμό, ειδικά στην μεταπολίτευση είναι η πολιτική. Είναι γνωστές όχι μόνον οι Ιδέες μου αλλά κυρίως οι πράξεις μου.

Δεν την κάλυψαν οι “πατέρες” της μεταπολίτευσης και πολύ περισσότερο οι διάδοχοι και τα σημερινά κάποιας ηλικίας παιδιά.

Ούτε η χούντα, ούτε η μεταπολίτευση ήθελαν τα τρένα.

Το “Η Δολοφονία της Πολιτικής” θέλει να εξοπλίσει αυτό το αδύνατο σημείο του συλλογικού και του ατομικού σώματος μας.

Ήταν χρέος μου να το κάνω.

Ένα πολύτιμο δώρο μου στις νέες γενιές.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

 

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ


Το δικό μου ΣΗΜΑ, το δικό μου ΜΝΗΜΕΙΟ, η δική μου ΤΙΜΗ προς τους νεκρούς είναι η Θεσσαλία – Λάρισα κέντρο ενός νέου σύγχρονου Ελληνικού συστήματος σιδηροδρόμων. Την πρόταση αυτήν διατύπωσα την δεκαετία του 90’. Την επανέφερα σε ομιλίες μου στα Επιμελητήρια Βόλου και Τρικάλων. Συνδέονταν με το σχέδιο μου για την δημιουργία μιας νέας πόλης στον Αγιόκαμπο. Μίλησα για τα δεύτερα σε εκδήλωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας και σε ανάλογη εκδήλωση του Δήμου Μελίβοιας.

Στην Κοζάνη το 1999 – 2000 ανέδειξα την κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα Καλαμπάκα – Κοζάνη. Ακόμη υπάρχουν οι σήραγγες που ξεκίνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την δεκαετία του 30’.

Αυτός είναι ο δρόμος συγχρονισμού με την ιστορία μας, με τις σύγχρονες δυναμικές μας αλλά αυτός είναι και ο τρόπος να τιμάμε τους νεκρούς μας.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ

Ούτε εκ των υστέρων αγανακτισμένους, ούτε εκ των υστέρων πενθούν τες.

Θέλουμε βέβαια Περιφερειάρχες Κυβερνήτες. Όχι μισθωτούς “κομματικούς” υπαλλήλους.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

 


ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΠρώτον: Θα απαγορεύεται να ονομάζονται εκσυγχρονιστές οι επίσημοι πρώην και νυν αριστεροδεξιοί ψευτοεκσυγχρονιστές. Θα πρέπει δηλαδή να παρουσιάζονται και να ονομάζονται με το αληθινό τους όνομα. Ψευδόεκσυγχρονιστές όπως τους αποκάλεσα από την αρχή της διείσδυσης τους.

Ψεύτικες ταυτότητες έχουν και προβάλουν μόνο οι παράνομοι, οι λούμπεν και οι απατεώνες.

Ο Πλάτων θα ήταν σήμερα πολύ αυστηρός μαζί τους. Ο Σωκράτης θα τους ειρωνεύονταν με τον γνωστό του τρόπο.

Το ίδιο ισχύει και για τους “Οικολόγους”, “Πράσινους” σήμερα, αλλά ας μην επεκταθούμε.

Το πόπολο, ο όχλος να μην τους αποκαλεί ηλιθίως έστω και χειραγωγούμενος εκσυγχρονιστές.


Δεύτερον: Θα τους απαγορεύεται επίσης να εκφέρουν τις λέξεις “σιδηρόδρομος” και “Τρένο” γιατί είναι γνωστή όχι μόνο η αδιαφορία τους αλλά η εχθρότητα τους προς αυτό. Δεχόμουν πολλές κατσαπλιάδικες επιθέσεις όταν το θεωρούσα έργο προτεραιότητας και το υπερασπιζόμουν. Όταν μιλούσα για την διαχείριση των “πακέτων”. Είναι γνωστό τι εννοώ. Επανήλθα και το 2019 με την νέα κυβέρνηση.


Τρίτον: Η κάθαρση προϋποθέτει Ήθος, Πολιτικό Ήθος, Πολιτικό Λόγο, Επιστήμη, Αγάπη για τον Τόπο. Υπέρβαση και όχι Λίφτινγκ ενός καταρρεύσαντος ψευτοκατεστημένου Βαλκανικού τύπου, με την χρήση μισθωτών ψευτοκαθηγητών στον τύπο. Κάθε εφημερίδα έχει από ένα ή δύο μασκότ αυτού του τύπου. Με την χρήση σμήνους από έμμισθα παπαγαλάκια. Τελευταία επέδραμαν άγρια επάνω στον Κυπριακό Ελληνισμό. Έγραφα προχθές στο (polis - agora).

Μια συμβουλή προς τους εξωελλαδικούς και “εγχώριους” εργοδότες τους. Τους Κάπους τους. Εξ ου και το DA CAPO.

Να τους μαζέψετε.


Τέταρτον: Η Κάθαρση, η Αναγέννηση της Πολιτικής, της Δημόσιας Σφαίρας θα είναι έργο μιας νέας Κοινωνίας Πολιτών και Παραγωγών. Οι δεύτεροι να επιταχύνουν τον βηματισμό τους. Θα είναι έργο των Νέων Γενεών που επιθυμούν μια άλλη Ελλάδα. Μια άλλη Ελλάδα άξια της Ιστορίας της, του Ονόματος της, των Τεράστιων Σύγχρονων Δυναμικών της.

Η Ιστορία και η Γεωγραφία ήταν και είναι μαζί μας.Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23


Βοηθήματα:

-“Εγχώριος ψευτοευρωπαισμός και εγχώρια άλλοθι” Στο “Ελληνική Πολιτική Παιδεία – Η Πολιτική Ως Ανώτερη Τέχνη”

-Το Βιβλίο μου “Αγροφιλία” όπου αναλύω το τι σημαίνει αληθινός εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα. Υπό νέα έκδοση.

-“Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία – Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου”

-Η Κριτική αλλά και ιδιαίτερα Παιδαγωγική Αφίσα για το Τρένο(2000). Δημιουργικό δικό μου. Στα παραπάνω βιβλία.

Αλλού θα με είχαν βραβεύσει για αυτήν.

Γιατί δεν την προβάλει η κα. Κεραμέως στα σχολεία και τα πανεπιστήμια ώστε να καλλιεργηθεί στην χώρα μια άλλη Αναπτυξιακή Παιδεία. Θα μπορούσαν να το κάνουν και τα Συνδικάτα και οι Σύνδεσμοι Βιομηχάνων.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ;

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ;

ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ.

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ή ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ή ΗΛΙΘΙΟΣ.Μιχάλης Χαραλαμπιδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΦυσιολογικά οι Έλληνες, ειδικά οι νέες γενιές περιμένουν τα εκλογικά προγράμματα των ονομαζόμενων κομμάτων. Πολύ περισσότερο το σχέδιο τους για την χώρα αυτήν την πολύ ευνοϊκή για εμάς μεταβατική περίοδο.

Αυτά δεν τα διακρίνει κανείς. Διακρίνει προπαγάνδα, πονηρίες, καυγάδες και το διαχρονικό και διακομματικό “δώστα όλα”.

Από την στιγμή που το προϊόν ενός κατεστραμμένου πολιτικού συστήματος (Στο Η Δολοφονία της Πολιτικής) δεν θέλει και δεν ξέρει να το κάνει, το κενό μπορεί να καλυφθεί από μία Νέα Κοινωνία Πολιτών και Παραγωγών – Δημιουργών, μία νέα παραγωγική όχι φλύαρη - νεφελώδη Ελληνική Διανόηση και ένα νέο Πανεπιστήμιο. Σε ορισμένους τόπους γίνεται ήδη.

Μια κριτική παρατήρηση.

Σε δύο Περιφέρειες της χώρας συμπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις αλλά και οι τοπικές και περιφερειακές αντιπροσωπεύσεις συμπεριφέρονται ανεύθυνα.

Η πολιτική και μορφωτική ανεπάρκεια η οποία είναι εμφανής και όχι μόνον αυτή, γεννούν ανευθυνότητα. Αυτό υφίστανται οι κάτοικοι αυτών των τόπων.

Οι περιφέρειες αυτές είναι η Δυτική Μακεδονία και η πατρίδα μου η Θράκη.

Αυτά προς το παρόν.Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23


Βοηθήματα:


Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία - Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου. Εκδόσεις ΣΤΡΑΒΩΝ”

Η Δολοφονία της Πολιτικής. Εκδόσεις ΣΤΡΑΒΩΝ 2022”                                              Ο ψευτοεκσυγχρονισμός στην Κοζάνη