Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΕΒ ΣΕΒΕ ΓΣΕΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ – Μ.Μ.Ε.


Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΩΝ “ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ” ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Ένας φιλαλήθης ιστορικός φίλος του σιδηροδρόμου όταν έρρεαν, κατανάλωναν τα πακέτα.

Δεκαετία 80’ έως την δεκαετία 2020.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάρτιος 23