Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Ομιλία Μιχάλη Χαραλαμπίδη
Η Ύπαιθρος στον Νέο Αιώνα Δήμος Πρεσπών। Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010, ώρα 19।00