Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΝΕΣΚΟ ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (Μιλώντας στο Ιταλικό Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών της Νάπολις)
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΝΕΣΚΟ ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στην Ευρώπη έχουμε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για τον μαθητή τον Έρασμο αλλά δεν έχουμε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για τον δάσκαλο τον Βησσαρίωνα. Η Ευρώπη, τα Ευρωπαϊκά γράμματα του οφείλουν πολλά. Η Ελλάδα το αγνοεί, στις Βρυξέλες, στους θεσμούς της Ε.Ε. δεν ξέρουν Ευρωπαϊκή Ιστορία, την Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Ο Βησσαρίων είναι δημιούργημα μιας Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής ψηφίδας που ακτινοβολούσε επί αιώνες στην Τραπεζούντα. Η τελευταία χαριστική βολή σε αυτήν την Ευρωπαϊκή ψηφίδα είναι η δολοφονία της Ποντιακής γλώσσας, της πλησιέστερης προς την Αρχαία Ελληνική ομιλούμενης σήμερα γλώσσας. Το δολοφονικό έργο των Κεμαλικών Τζανταρμάδων συνεχίζουν σήμερα οι μολάδες του Ερντογκάν. Η δολοφονία αυτής της γλώσσας είναι έγκλημα ενάντια στην Ευρώπη, ενάντια στην Ανθρωπότητα. Η Τουρκία αποδοκιμάσθηκε στην Επιτροπή – Συμβούλιο σήμερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. το 2002 για την δολοφονία αυτής της Πανάρχαιας γλώσσας. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τους Ποντίους, την Ελλάδα αλλά αφορά κύρια την Ευρώπη, όλο τον Πλανήτη μας, όλους τους Διεθνείς θεσμούς και ανθρώπους καλής θέλησης, είτε είναι Χριστιανοί είτε είναι Μουσουλμάνοι. Θα απευθυνθούμε σε όλους τους Υπουργούς Πολιτισμού της Ευρώπης, στον Ιταλό, στον Γερμανό, τον Σουηδό, τον Ισπανό. Μεθαύριο θα είμαι στην Κύπρο και θα απευθυνθώ στον Κύπριο Υπουργό. Η στάση της Τουρκίας είναι ύβρις προς τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Η Τουρκία πρέπει να αποβληθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ αν δεν σταματήσει το κόψιμο της γλώσσας αλλά και αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες για την άνθηση της. Ένα βήμα θα ήταν η επαναλειτουργία του ωραιότερου κτιρίου της πόλης της Τραπεζούντας, του Φροντιστηρίου, ως διδασκαλείο της Ποντιακής. Το δεύτερο η δημιουργία στα Παλάτια των Κομνηνών στην Ακρόπολη της Πόλης, της Βησσαριώνειας Βιβλιοθήκης. Μπορεί η Μικρά Ασία, ο Πόντος, η Τραπεζούντα να είναι Ευρώπη, να είναι Τραπεζούντα χωρίς μια Βιβλιοθήκη αφιερωμένη στον άνθρωπο που γέννησε τις Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες; Η προστασία και άνθηση της Ποντιακής γλώσσας θα γίνει τα επόμενα χρόνια πρωταρχικός όρος όχι μόνο για την ένταξη αυτής της περιοχής στην Ευρώπη αλλά και κριτήριο που θα καθορίζει τις σχέσεις της Τουρκίας, των Τούρκων με τον Πολιτισμένο Κόσμο. Πέρασε η περίοδος της ανοχής και περισσότερο της ατιμωρησίας της Τουρκικής βαρβαρότητας με οποιοδήποτε προσωπείο και αν εκφράζεται.

Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη polis-agora.blogspot.com

MİHALİS HARALAMBİDİS’in (Napoli’de İtalya Felsefe Ögrenimi Enstitüsü’nde yaptığı konuşması )

TÜRKİYE PONTUS LİSANINDA UYGULADIĞI KATLETME SİYASETİNE SON VERMEZSE UNESCO’DAN TARD EDİLMELİDİR

Avrupa’da öğrenciler için bir “ Erasmus “ Avrupa öğrenim programı düzenlenmiş olmasına rağmen , öğretmen Vissarion için herhangi bir Avrupa öğrenim programı düzenlenmemiştir . Avrupa ve Avrupa eğitimi ona çok şey borçludur . Yunanistan bunu bilmez , Brüksel ve Avrupa Birliği kurumları Avrupa Tarihi ve Avrupa Kültürü tarihini bilmezler . Vissarion asırlar boyuncaTrabzon’da ışıldayan Avrupa Kültürünün yarattığı bir mozaik taşıdır . Günümüzde konuşulan ve antik Yunancaya en yakın olan Pontus lisanını katletme ancak Avrupa Kültürünün yarattığı mozaik taşına indirilen son darbe olarak nitelendirilebilir Kemalist Jandarmaların başlattığı cinayeti bu gün Erdoğan’ın mollaları devam ettirmektedir . Bu lisanın katledilmesi Avrupa’ya ve insanlığa karşı işlenen bir cinayettir . Türkiye Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Komisyonunun 2002 yılındaki Toplantısında bu çok eski lisanı katlettiği için kınanmıştır . Bu sadece Pontusluları , Yunanlıları ilgilendiren bir konu değildir . Avrupa’yı , bütün dünyamızı , tüm uluslararası kurumları , Hristiyan veya Müslüman , iyi niyetli olan herkesi ilgilendiren bir konudur . Tüm Avrupa Kültür Bakanlarına sesleniyorum İtalya , Almanya , İsveç, İspanya Kültür bakanlarına . Birkaç gün sonra Kıbrısa gidiyorum . Kıbrıs Kültür Bakanına da sesleneceğim . Türkiyenin tavrı Avrupa Kültürüne karşı bir saygısızlık ve küfürdür . Türkiye bu lisana karşı uyguladığı yasakları durdurmadığı ve lisanın gelişmesi için gerekli koşulları yaratmadığı takdirde Unesco’dan tard edilmelidir . Trabzon’un en güzel binası olan “Frontistirio” (Dershane) binasının Pontus lisanı dersleri verilmesi üzere tekrar kulanıma girmesi bu yönde atılacak bir ilk adım olabilir . İkinci adım ise şehrin Akropolünde bulunan Komninosların sarayında Vissarion kütüphanesi kurulmasıdır . Mikrasia , Pontus , Trabzon , Avrupa olabilir mi ? Trabzon , Avrupa kütüphanelerini doğuran kişiye atfedilen bir kütüphaneden mahrum kalabilir mi ? Pontus lisanının korunması ve geliştirilmesi önümüzdeki yıllarda Türkiyenin sadece Avrupa yöresine katılımı için değil aynı zamanda Türkiyenin ve Türklerin Medeni Dünya ile olan ilişkilerine yön verecek bir koşul olmalıdır . Her ne şekilde olursa olsun artık Türk barbarlığının , hoşgörü dönemi hatta ve hatta cezasız kalması dönemi sona ermiştir . polis-agora.blogspot.com


MICHALIS CHARALAMBIDIS (parlando nel Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli)

LA TURCHIA DEVE ESSERE ESPULSA DAL UNESCO SE NON FERMA LA SOPPRESSIONE DELLA LINGUA PONTIACA

Abbiamo in Europa un programma di studi europeo per l' alunno Erasmo,ma non abbiamo un programma di studi europeo per il maestro Bessarione. L'Europa,le lettere europee gli devono molto. La Grecia lo ignora,a Bruxelles,nelle istituzioni dell'U.E.ignorano la storia europea,la storia della cultura europea.Bessarione e'una tessera del mosaico culturale europeo che ha brillato per secoli a Trebisonda.Il colpo di grazia a questo mosaico culturale europeo e' la soppressione della lingua Pontiaca,la piu'vicina al Greco antico lingua parlata oggi. Il lavoro omicida dei gendarmi(tzandarma)kemalisti continuano oggi i moullah di Erdogan. La soppressione di questa lingua e'un crimine contro l'Europa,contro l'umanità.La Turchia ha conosciuto la disapprovazione nella Comissione(oggi Consiglio)per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2002 per la soppressione di questa lingua antica. La questione non riguarda solo i Pontiaci,la Grecia,ma riguarda principalmente l'Europa,tutto il mondo,tutte le istituzioni internazionali e gli uomini di buona volontà,sia christiani che musulmani. Ci rivolgeremo a tutti i ministri della cultura europei,l'italiano,il tedesco,lo svedese,lo spagnolo.Dopodomani saro' a Cipro e mi rivolgero' al ministro cipriota.L'atteggiamento della Turchia è un insulto alla cultura europea.La Turchia deve essere espulsa dal UNESCO se non ferma la repressione della lingua,ma anche se non crea le condizioni per la sua rifioritura. Un passo sarebbe la riapertura del edificio piu' bello della città di Trebisonda,il Frontistirion,come scuola della lingua pontiaca.Un secondo passo,la creazione nei palazzi dei Comneni,nell'Acropoli della città,della biblioteca di Bessarione.Puo'l'Asia Minore,il Ponto,Trebisonda essere Europa,senza che in città ci sia una biblioteca dedicata a colui che ha dato alla luce le biblioteche europee? La tutela e la rifioritura della lingua pontiaca diventerà nei prossimi anni condizione primaria,non solo per l'entrata in Europa di questa regione,ma anche il criterio che determinerà i rapporti della Turchia,dei turchi con il mondo civilizzato. E' passato il tempodella tolleranza e dell'impunità della barbarie turca,con qualunque maschera si sia mai espressa.