Σάββατο 14 Μαΐου 2011

Κυριακή 15 Μαΐου ώρα 19.00μ.μ Διοργάνωση: Ελληνική Κοινότητα Heilbronn Γερμανίας

Κυριακή 15 Μαΐου ώρα 19.00μ.μ

Διοργάνωση: Ελληνική Κοινότητα Heilbronn Γερμανίας
Θέμα : ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΖΗΤΗΜΑ