Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Τετάρτη 20 Μαρτίου ώρα 19.30 Μέγαρο λόγου και Τέχνης Πλατεία Γεωργίου Πάτρα

Τετάρτη 20 Μαρτίου ώρα 19.30
Μέγαρο λόγου και Τέχνης Πλατεία Γεωργίου Πάτρα
Η Ιστορία Ξεκινά Από τις Ιδέες που Δικαιώθηκαν
Για Μια Νέα Πολιτική και Αναπτυξιακή Παιδεία
Διοργάνωση Αγωνιστικό Φοιτητικό Ρεύμα
Πρωτοβουλία Πολιτών Πάτρας