Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ


Προεπισκόπηση ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε Πολιτικές Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Την διάρκεια της δικτατορίας, διέφυγε διωκόμενος στην Ιταλία, όπου απετέλεσε μέλος της εκπροσώπησης του ΠΑΚ. Ήταν ένας από τους επτά που έγραψαν στο Μόναχο της Γερμανίας, την διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Απετέλεσε μια κρτική εναλλακτική πρόταση στο ΠΑΣΟΚ η οποία δικαιώθηκε Ιστορικά. Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ το 1999. Αγωνίσθηκε να συγκροτήσει ένα νέο Μορφωητικό και Πολιτικό Κίνημα την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επεξεργάστηκε και ανέδειξε στα πλαίσια του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών και ιδιωτικά, πολλά ζητήματα του Ελληνικού, Εθνικού, Κοινωνικού σχηματισμού και εισήγαγε νέες έννοιες, αναλυτικά σχηματα, νέα ζητήματα και λέξεις στην διανοητική και πολιτική μας δημόσια ζωή. Πολλά πήραν τη μορφή βιβλίων, όπως:
Ελληνική Ποιότητα και Ανάπυτξη Αγροφιλία Πόλεων και Τόπου Παιδεία Πολυκεντρική Ελλάδα ΠΑΣΟΚ - Ιδέες, Αρχές και Γραφειοκρατία Εθνικά Ζητήματα Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα Το Ποντιακό Ζήτημα στον ΟΗΕ
Τον Φεβρουάριο του 1994, το Ελληνικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την πρότασή του καθιερώνοντας την 19η Μαίου ως ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας. Υιοθέτησε επίσης το 1997 την πρότασή του, για την δημιουργία μιας νέας πόλης στην Θράκη, αλλά η τότε η κυβέρνηση την ακύρωσε. Στα πλαίσια μιας Διεθνούς Κύρους ΜΗ Κυβερνητικής Οργάνωσης αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ, συμπαραστάθηκε σε πολλούς λαούς στην Αφρική, Νότια Αμερική, Ασία, Αρμενίους και Κούρδους. Το 1986, εισήγαγε για πρώτη φορά το Κουρδικό στον ΟΗΕ, με ομιλία του στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Γενεύη. Η ίδια διεθνής Οργάνωση, εισήγαγε το Ποντιακό στον ΟΗΕ με συνεχείς παρεμβάσεις της. Για όλα αυτά προσκαλείται για διαλέξεις σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Κέντρα Μελετών. Τα τελευταία χρόνια και σε Ελληνικά.

MICHALIS CHARALAMBIDIS

Intellettuale e Politico Greco. Ha studiato all’ Universita degli Studi di Roma, Facolta di Scienze Politiche e Sociologia (corso di perfezionamento).
Nel periodo della dittatura in Grecia e fuggito in Italia dove e stato esponente della Resistenza Democratica Hellenica.
Il 1974 dopo la restaurazione della Democrazia, nel eta di 23 anni e stato uno dei fondatori del PASOK, per anni partito di governo in Grecia.
Membro della sua Direzione ha rapresentato la sua coscienza critica. Nel 1999 abbandona il PASOK per serie, accumulate da anni, divergenze politiche e si impegna di piu nelle attivita di ricerca, collaborazioni con Universita, iniziative culturali e progetti di sviluppo locale.
Negli anni ’80 e ’90 e stato ricercatore nella Fondazione Studi Mediterranei, dove sono pubblicati suoi libri sulla struttura industriale, i raporti di lavoro e il movimento sindacale in Grecia.
Un secondo campo delle sue attivita nella Fondazione sono stati I suoi studi sulla formazione economica e sociale della Turchia e il Kemalismo.
Il suo libro “La questione Pondiaca oggi” ha influenzato I studi sulla questione Pontiaca a livello nazionale e internazionale e ha contribuito nel riconoscimento del genocidio dei Greci del Ponto,. da parte del Parlamento Greco e in seguito da molte istituzioni negli Stati Uniti ( 20 States) e in Europa (Parlamento Europeo).
Nel 1983 ha fondato la sezione Hellenica della Lega Internazionale per I Diritti e La Liberazione dei Popoli (LIDLIP). Organizzazione non governativa di grade prestigio, Riconosciuta dal ONU e fondata dal intellettuale e politico Italiano Lelio Basso. La LIDLIP ha rappresentato una delle componenti del sistema Basso insieme al Tribunale Permanente Internazionale dei Popoli e La Fondazione Basso che ha raccolto per anni la parte migliore del mondo intellettuale e Accademico mondiale su questi argomenti.
Michalis Charalambidis, come membro del Committato Esecutivo del Consiglio Internazionale della LIDLIP, ha presentato e ha difeso alla Commissione per I Diritti Umani a Ginevra, le domande e le cause di molti popoli di tutti I Continenti.
Negli ultimi anni collabora con Universita Helleniche di Salonico – Giannina e di Tracia ed Europee, su problemi e politiche della citta e della campagna.
Il politecnico di Stuttgard, Scuola di Architettura e la Facolta di Architettura di Milano – Bovisa, hanno studiato per anni il suo progetto per la creazione di una nuova citta nella Grecia del Nord, regione di Tracia.
I suoi libri, prodotto di queste attivita, a) AGROFILIA – Rinascitta Rurale, Nuova Ruralita, b) Poleon ke Topou Paideia (Paideia di Citta e del Territorio) e c) Qualita Hellenica e sviluppo – La nuova alleanza, si considerano dei manuali fondamentali per progetti di sviluppo locale alternativi.
Partecipa in molte conferenze organizzate da Fondazioni, Universita, Istituzioni Internazionali sui temi dei genocidi dei popoli autoctoni dell’ Anatolia – Asia Minore, in Europa, negli Stati Uniti, Canada, Armenia.
Ultimamente la Libera Universita di Berlino, Studi Orientali, ha publicato gli atti di una conferenza sui genocidi dei Cristiani nel impero ottomano che ha avuto come uno dei relatori centrali MIchalis Charalambidis.
Titolo del libro Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912 – 1922, Tessa Hofmann (Hg), Studien zur orientalischen Kirchen – geschichte – LIT.
Nel Marzo 2008, in occasione del 60essimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, i Comuni della Provincia di Trento hanno pubblicato in Italiano il libro “Aspetti della Nuova Questione Orientale”, uscito in Inglese nel 1998 “Aspects of the New Eastern Question”.
Una delle ragioni della sua passione con Bessarione e la commune provenienza Pontiaca e Trapenzountina.