Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΚΥΒΕΡΝΩ – ΧΡΕΟΣ – ΚΑΚΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ


ΚΥΒΕΡΝΩ – ΧΡΕΟΣ – ΚΑΚΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣτην σχέση του Συριζα και όχι μόνον του Συριζα με το Κυβερνώ αναφέρομαι στο «Ελληνική Πολιτική Παιδεία – Η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη». Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από την κακιστοκρατία για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του χρέους. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η έξοδος από την κρίση αλλά η έξοδος με μια άλλη σύγχρονη πολιτική παιδεία που οι αριστεροδεξιές αδέξιες κακιστοκρατίες δεν διαθέτουν. 

 

 

 

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015


Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη