Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Μια συμβολή αυτού του βιβλίου είναι η ανάλυση της σχέσης Γεωπολιτική, Παιδεία, Εκπαίδευση, Ελληνικός Πολιτισμός η οποία είναι καθοριστική στην Ελληνική περίπτωση.Από τον πρόλογο στην 7η έκδοση. Εκδόσεις Στράβων 2014.

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2015

Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη