Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ


ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00 στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20. 1ος ορ.)