Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Μιχάλης Χαραλαμπίδης - ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΒΓΑΣ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

Γιατί στη Βέροια και όχι μόνο στη Βέροια  ξέσπασε καβγάς για την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου;
   Γιατί απουσιάζει μία σύγχρονη αναπτυξιακή παιδεία όπως και μία σύγχρονη παιδεία διακυβέρνησης.
   Δεν την διακρίνεις στις αντιπολιτεύσεις, στην κυβέρνηση, στους τοπικούς θεσμούς.
   Ούτε στους εκ δεξιών ούτε στους εξ ευωνύμων.
   Στην κάλυψη του κενού, του αναπτυξιακού αναλφαβητισμού επικεντρώνεται ως γνωστόν η δική μου προσπάθεια. Τελευταία συμβολή το ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ  που θα απέτρεπε τον καβγά της Βέροιας.
   Ο καβγάς ή των εκ των υστέρων κλάμα χαρακτηρίζει τις προ-πολιτικές και τις   προ-επιστημονικές κοινωνίες.