Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (με αφορμή τον Γιάννη Κουνέλλη)
Ζώντας στη Ρώμη αγαπάς την Αθήνα. Αυτό είναι το πνεύμα της.
Θέλεις την Αθήνα Αθήνα και όχι βαλκανοτουρκικό μπαρόκ χωριό.
Γι' αυτό σε μία συνέντευξή του δείχνοντας τον Παρθενώνα είπε:
Αυτό δεν είναι το παρελθόν είναι το μέλλον.
Τώρα βέβαια οι γνωστοί πραιτωριανοί διαφόρων κινήτρων του χωριού,
έχοντας εντολή ή λόγω ηλιθιότητας θα τραυλίσουν εθνικισμός.
Αυτή την γραμμή τους έδωσαν.
Ποιός λογαριάζει όμως τα σκουπίδια της ιστορίας.
Αυτόν τον αλλότριο, καταστροφικό αλλά εφήμερο κατσαπλιάδικο
νεοφασισμό, που παρουσιάζεται, ντύνεται ως προοδευτικότητα
όχι μόνο τις ημέρες που διανύουμε.
(Για την ερμηνεία των λέξεων στο Ελληνική Πολιτική Παιδεία)