Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Ομιλίες Μιχάλη Χαραλαμπίδη στην Μπόβα Καλαβρίας

 02/09/2017  ΩΡΑ 10:00    ΜΠΟΒΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 
Θέμα ομιλίας : Porpatimata nell’Ellenismo  Calabrese    03/09/2017  ΩΡΑ 10:00  ΜΠΟΒΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
              ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
«Gerhard Rohlfs – Franco Mosino – Anastasios Karanastasis»