Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟ Έφυγε ένας δάσκαλός μου, ένας φίλος.
 Ένας ακέραιος πανεπιστημιακός και διανοούμενος.
 Ένας Μεσσήνιος και Κερασούντιος.
 Ο Κώστας Βεργόπουλος.
 Η καλλιεργημένη Αριστερά. Η σκεπτόμενη Ελλάδα.
 Κωνσταντίνε ΧΑΙΡΕ.
 Venceremos
 Μιχάλης Χαραλαμπίδης