Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
  Μιχάλης Χαραλαμπίδης