Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Τι είναι το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΤι είναι το
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Είναι η μετάβαση από τον κομπογιαννιτισμό στην επιστήμη.
Από την προπολιτική στην πολιτική.
Από την Μακεδονοφαγεία στην Μακεδονοφιλία.
Εμφανίστηκε ένας σωρός βρυχώμενων Μακεδονοφάγων
  τους τελευταίους καιρούς
Είναι μία πρόσκληση στη σοβαρότητα