Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 1974


ΙΟΥΛΙΟΣ 1974
Η ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ  ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1974
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ
2018
Η ΝΕΟΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ  ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 Μιχάλης Χαραλαμπίδης
 Από την ομιλία του στην Καστανιά  Βερμίου Ημαθίας
          20 Ιουλίου 2018
Για τους όρους εθνικοφροσύνη – νέοεθνικοφροσύνη
στο « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ »
Για το κράτος στην Ελλάδα στο ίδιο.