Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018


-  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ
-  ΤΗΝ ΗΘΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
-  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ
 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 – 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Το μέλλον βρίσκεται στην Πολιτική Μνήμη
και την επιστημονική ερμηνεία του παρελθόντος.
Η απάντησή μου στην Παραμυθίαση του Πλήθους,
στην Πολιτική ως Απάτη,
στο Λούμπεν – το Κατσαπλιάδικο,
ως κληρονομιά για το μέλλον.
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ
    ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Για τους νέους ανθρώπους όπως έγραφε
ο Νίκος Γκάτσος