Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019


ΒΕΡΟΙΑ
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 19:00
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας
Θέμα:
« ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΤΗΤΑ –ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ –ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»