Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2000
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2000 ΣΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ».
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
                                       Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                                       Αιξωνή, 4 Σεπτεμβρίου 2019