Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019


Δηλαδή η Ενωτική πολιτική από την «Μακεδονική Σαλάτα» θα κάνει το άλμα στην «Ευρωπαϊκή Ναρκοσαλάτα». Ναρκοκρατίδια – κράτη ορνιθώνες  κλπ.
Η Ελλάδα συμφωνεί με αυτήν την «πολιτική» και παπαγαλίζει όπως οι παπαγάλοι ξένες γλώσσες;
Ποια είναι η  ελληνική πρόταση;
Η Γερμανία μπορεί να θέλει πολλά. Όπως ελεύθερη διακίνηση φθηνής πρώτης ύλης για πολλούς οικονομικούς κλάδους της. Πολλές ειδικεύσεις.
Εμείς όμως γιατί;
Τότε γιατί καθαρίζετε τα Εξάρχεια και καλά κάνετε;
Όμως αργήσατε δεκαετίες. Σας έπιασαν στον ύπνο ή είχαμε πέμπτη φάλαγγα; 
Για την γεωπολιτική πλευρά των Εξαρχείων στο ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Γεώργιος Παπανδρέου (όχι ο Γιωργάκης) θα είναι πολύ οργισμένοι.
Διαβάστε λίγο Ιστορία. Μια και θέλετε να τους ξεπεράσετε.
                                                       Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                                                        Αιξωνή, Οκτώβριος ̕ 19