Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 
ΑΝΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΟΧΗ

Το Πρώτο πεδίο. Το ζητούμενο είναι μία επαρκής κοσμοπολίτικη όχι επαρχιώτικη ελληνική ηγεσία η οποία δεν θα περιορισθεί στο να θέσει απλά το Τουρκικό πρόβλημα αλλά θα κάνει προοπτική της Ένωσης την λύση της Τουρκικής παθολογίας.                          

Για να απομακρυνθεί η ΕΕ και ειδικά ορισμένες πρωτεύουσας από την σφαίρα της κωμικότητας και όχι μόνο της κωμικότητας.

Το Δεύτερο πεδίο. Η Κύπρος, η Κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να υπερασπίσει τις Ελληνικές, τις ευγενείς ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Μπορεί να το κάνει.

Η Αλήθεια, η Ιστορία και η Μεγάλη πολιτική είναι μαζί της. Μόνο ένας ηλίθιος πολιτικά δεν το κατανοεί.

Στο βιβλίο «Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα-Το Τουρκικό πρόβλημα-Η Ανθρωπιστική Ελλάδα» αναφέρομαι στον ρόλο της Κύπρου.

Το Τρίτο πεδίο. Πολιτική Μνήμη.

Αν ο Ανδρέας Παπανδρέου αναβάθμιζε αντί να υποβαθμίσει την πολιτική του το 1988 η ιστορία της χώρας και η δική του θα ήταν διαφορετική.

«Κυρώσεις όπως προβλέπεται γι’ αυτού του τύπου τα καθεστώτα» ήταν ο Λόγος, η θέση, ο Αγώνας μου. Στο  «Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα-Το Τουρκικό πρόβλημα-Η Ανθρωπιστική Ελλάδα».

Το Τέταρτο πεδίο. Στην ΝΔ υπάρχουν άνθρωποι ενήλικες, δεν εννοώ μόνο βιολογικά, που κατανοούν ότι κρίνονται ιστορικά όχι απλά πολιτικά.

Κατανοούν επίσης ότι   εύκολα μπορούν να καταρρεύσουν στο 2%.

Εύχομαι να υπάρχει Ευθύνη, Ωριμότητα, Αξιοπρέπεια.

                                                        Μιχάλης Χαραλαμπίδης

                                                        Αιξωνή, Σεπτέμβριος 20