Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Απο την ηλεκτρονική εφημερίδα Newshub του Ηράκλειου Κρήτης

 ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

Μιχάλης Χαραλαμπίδης: Προστασία της δημόσιας σφαίρας

Πάθος Μάθος έλεγε ο Αισχύλος.

Παθάνετεν Μαθάνετεν έγραφε ο Δημήτρης Ψαθάς.

Ποιο είναι το Μάθος που έχετε ανάγκη.

Άλλο ένα συρρικνωμένο, φουσκωμένο ηλεκτρονικά, ένοχο καθεστωτικό κατάλοιπο του παρελθόντος και άλλο πολιτικό κόμμα.

Αυτό λέει η Επιστήμη και κυρίως η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Δεκέμβριος 21