Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

19η ΜΑΪΟΥ 2022 ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΔΥΟ ΚΕΡΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΑΔΕΣ

 

19η ΜΑΪΟΥ 2022 ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΔΥΟ ΚΕΡΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΑΔΕΣ


Σήμερα στην Παναγιά της Μηχανιώνας από την Κύζικο της Προποντίδας ανάβουμε δυο κεριά, δυο λαμπάδες 

Το ένα είναι για τους νεκρούς της γενοκτονίας των ετών 1914 – 1923 στον Πόντο 

Το δεύτερο για τα θύματα της πολύμορφης γενοκτονίας, της Εθνοκτονίας των ετών 1923 – 2022 στον Ιστορικό Πόντο.

Today, May 19, we light 2 candles, two large candles.

One is for the Greeks of Pontus who were slaughtered by the barbaric Turks of Kemal Ataturk in the period 1914-1923.

The second for the victims of the multifaceted genocide, the Genocide of the years 1923 - 2022 in the Historic Pontus.

Oggi, 19 maggio, accendiamo 2 candele, due grandi candele.

Una è per i greci del Ponto che furono massacrati dai barbari turchi di Kemal Ataturk neIl periodo 1914-1923.

Il secondo per le vittime del poliedrico genocidio, il Genocidio degli anni 1923 - 2022 nel Ponto Storico..

Aujourd'hui, 19 mai, nous allumons 2 bougies, deux grandes bougies.

L'un est pour les Grecs du Pont qui ont été massacrés par les Turcs barbares de Kemal Atatürk dans la période 1914-1923.

Le second pour les victimes du génocide aux multiples facettes, le Génocide des années 1923 - 2022 dans le Pont historique. Στέλλιος Βικόπουλος


Ένας Συναθλητής μου Δεκαετιών. Όχι ευκαιριακός


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Ιούνιος 22