Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Διάβασα επιστρέφοντας ένα βαλκανικού, μπακάλικου τύπου αρθρίδιο σε φυλλάδα της μη Αθήνας για την Αλεξανδρούπολη την γενέτειρα πόλη μου.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Ιούλιος 22