Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ (Νίκης 13)
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου ώρα 19:30
ΠΟΝΤΙΟΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ.
Ανάπτυξη – Ταυτότητα – Δημιουργικότητα – Αισθητική – Παγκοσμιοποίηση

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ – ΚΟΜΝΗΝΟΙ
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου ώρα 19:30
ΠΟΝΤΙΟΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΝΟΣ
Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΘΗΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δευτέρα 1 Μαρτίου ώρα 19:30
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
ΠΟΛΙΣ – ΥΠΑΙΘΡΟΣ – ΕΔΑΦΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΝΩΣΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ