Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

24 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 18:00
Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Μεταπτυχιακό τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Θέμα: «Τριλογία μίας άλλης ανάπτυξης»
Πόλις – Ύπαιθρος – Έδαφος – Τόπος – Δίκτυα – Ιστορία – Γνώση – Αισθητική

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ