Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011

Τρίτη 21 Ιουνίου ώρα 19.00

Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου Ιωνίας 96
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ