Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

Τρίτη 21 Ιουνίου ώρα 19.००

Τρίτη 21 Ιουνίου ώρα 19.00

Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου Ιωνίας 96
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ