Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου ώρα: 8μ.μ. Δαβάκη 10 Καλλιθέα Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται Κομνηνοί.


Τετάρτη 23 Νοεμβρίου ώρα: 8μ.μ. Δαβάκη 10 Καλλιθέα

Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται Κομνηνοί.

Ομιλία παρουσίαση του βιβλίου

ΤΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙ
ΠΟΝΤΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

KÜÇÜK ASYA BİRLİĞİ SAĞLIYOR TÜRKİYE İSE BARBARLAŞTIRIYOR

PONTOS KADİM KİMLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Малая Азия объединяет - Турция варваризирует!
Понтос-возвращение к своей древнейшей культуре- индентичносеи!
ASIA MINOR CONVEYS UNITY TURKEY CONVEYS BARBARISM
PONTOS THE RETURN OF AN AGELESS IDENTITY