Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Κυριακή 6 Νοεμβρίου στο Darmstadt της Γερμανίας η Ομοσπονδία Ποντίων ΕυρώπηςΚυριακή 6 Νοεμβρίου στο Darmstadt της Γερμανίας η Ομοσπονδία Ποντίων Ευρώπης οργανώνει σεμινάριο με θέμα: ΠΟΝΤΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ