Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 ώρα: 7μ.μ Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης Νίκης 13


Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 ώρα: 7μ.μ

Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης Νίκης 13

Ομιλία παρουσίαση του βιβλίου

ΤΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙ
ΠΟΝΤΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ