Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Συνέντευξη στον Παναγιώτη Σκιαδά του περιοδικού<<Στρατηγική>> τεύχος Φεβρουαρίου 1997.