Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Σάββατο 17 Μαρτίου ώρα :19.00 Αιγείρα ΑχαΐαςΣάββατο 17 Μαρτίου ώρα :19.00 Αιγείρα Αχαΐας

Διατροφική και Αρχιτεκτονική Αναγέννηση

Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγείρας

Στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας