Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΚΚΚΑΣΟΡ Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ


-->


 ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΚΚΚΑΣΟΡ 
Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ
Τα Κείμενα:
1.Η ΑΛΛΗ ΧΑΜΕΝΗ ΜΑΧΗ
  ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
2.Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΦΩΝΙΑΣ
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΗ  ,ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ.