Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Με Αφορμή τον θάνατο του Μητροπολίτη Μαρωνείας κ. Δαμασκηνού


-->
                            Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Με Αφορμή τον θάνατο του Μητροπολίτη Μαρωνείας κ. Δαμασκηνού.


Άξιος συναθλητής του μεγάλου Ελληνικού και Ευρωπαϊκού οράματος δημιουργίας μιας νέας Πόλης της Ρωμανίας που άρχισε με την θεμελίωση του ναού του Αγίου Ευγενίου .
Ανακτώντας και συνεχίζοντας μια Ελληνική παράδοση χιλιετηρίδων που θεωρούσε την δημιουργία μιας Πόλης το πέρασμα από το Χάος στον Κόσμο, Ιεροποίηση αντί Κακοποίηση του Τοπίου.
Ένα σχέδιο που ψήφισε η μεγαλύτερη παρουσιασθείσα ιστορικά πλειοψηφία στο Ελληνικό κοινοβούλιο, εκτός από μια ομάδα πλεγματικών και όχι μόνον υποκειμένων και ακύρωσε ένας ανάξιος, πολύ μικρός άνθρωπος στην μη – Αθήνα . 
Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη