Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012,ώρα 19.30Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012,ώρα 19.30
Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Καστοριάς
Η Καστοριά στις Νέες Συνθήκες .
           Προοπτικές
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.
Ομιλητής:Μιχάλης Χαραλαμπίδης
πολιτικός Επιστήμων-Κοινωνιολόγος-Συγγραφέας
Διοργάνωση:Επιμελητήριο καστοριάς