Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Σαββάτο 15 Δεκεμβρίου 2012,ώρα 11.00π.μ έως 18.00μ.μ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 15/12/2012

11.30 Έναρξη- προσφώνηση.
11.45 Πρωτολογίες εισηγητών, διάρκειας 30 λεπτών εκάστη.
13.00 Χαιρετισμοί ομάδων και φορέων.
15.00 Διάλειμμα: Κατά τη διάρκειά του διατυπώνονται οι γραπτές ερωτήσεις.15.45 Απαντήσεις εισηγητών.
17.00 Συνόψιση-συμπεράσματα, επίλογος.
18.00 Παράδοση της αίθουσας.
Η βοήθεια και κατανόησή σας στην τήρηση της διαδικασίας είναι απαραίτητη.
  • Στην αίθουσα, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα .
  • Παρακαλούμε να έχετε κλειστά τα κινητά τηλέφωνά σας κατά την εκδήλωση.
  • Για επικοινωνία : vimasaronikou.wordpress.com και συμπληρώστε σχετικό έντυπο επαφής που διανέμεται.
  • Επιθυμητή κι ευπρόσδεκτη κάθε ύψους οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης. Υπάρχει σχετικό κουτί.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!
Ομάδες ανεξάρτητων-ακομμάτιστων πολιτών
www.vimasaronikou.wordpress.com