Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ώρα 20:00 IANOS


Τρίτη 5 φεβρουαρίου ώρα.20.00 IANOS
Σταδίου 24 Αθήνα
ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ;
ΑΝΤIΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΡIΖΕΣ ΤΗΣ ΑΔΡAΝΕΙΑΣ:
Η ΠΑΓIΔΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟY,
ΠΟΛΙΤΙΚH ΣΥΝΕIΔΗΣΗ / ΠΟΛΙΤΙKH
ΣΥΜΜΕΤΟΧH

 Συνομιλούν μεταξύ τους και με
το κοινό ο ΛΕΥΤEΡΗΣ ΚΟΥΣΟYΛΗΣ,
πολιτικός επιστήμονας και ο
ΜΙΧAΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠIΔΗΣ,
κοινωνιολόγος, συγγραφέας.
Συντονίζει η ΣΟΦIΑ ΙΟΡΔΑΝIΔΟΥ,
αναπληρώτρια καθηγήτρια και
ακαδημαϊκή υπεύθυνη του ΜΠΣ
Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΑΠΚΥ).