Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΑΝΝΟ Με αφορμή την ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ναζισμού


-->
 
                                ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΑΝΝΟ
Με αφορμή την ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ναζισμού

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΣ

Στην χώρα μας τόσο ο Χίτλερ όσα και ο Κεμάλ έμειναν στο απυρόβλητο μετά το 1952. Ο δεύτερος μάλιστα λατρεύτηκε και προσκυνήθηκε. Στο ακαδημαϊκό πεδίο οι μελέτες για τον Ναζισμό και τον Κεμαλισμό είναι ανύπαρκτες.
Στα βιβλία μου τα οποία ήταν ταυτόχρονα προϊόντα και μέσα ενός μεγάλου αγώνα για την ανάκτηση της συλλογικής ιστορικής μας μνήμης αναλύω τους λόγους αυτού του κενού.
Σήμερα χρειάζεται μια ιστορικού τύπου πολιτική πρωτοβουλία που θα εκφρασθεί δια μέσου της κατάθεσης ενός νομοσχεδίου που θα καταδικάζει τον Ναζισμό και τον Κεμαλισμό ως δύο ιδεολογίες του θανάτου. Μπορεί να είναι πρόταση του Δήμου Βιάννου ή πρωτοβουλία βουλευτών ανεξαρτήτως κόμματος. Τα υπαρκτά κόμματα μη κόμματα έχουν μια ένοχη σχέση με την συλλογική ιστορική μας μνήμη και των αυτοσεβασμό μας. Στην Ελλάδα τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά είχαμε και έχουμε χωροφύλακες της μνήμης μας.
Δεν υπήρξε συλλογική μνήμη της Βιάννου, της Κανδάνου, του Δίστομου, του Χορτιάτη. Όπως δεν υπήρξε της Σάντας, της Κερασούντας, της Μπάφρας, της Περγάμου, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης των γεγονότων του 55’. Της Χίου του Ντελακρουά. Έχω μιλήσει για τα αίτια, τους λόγους της λήθης.
Η υπεράσπιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής είναι η υπεράσπιση μιας καθολικής αξίας. Δεν μπορεί να είσαι αντιναζιστής αλλά φιλοκεμαλικός. Η αντικεμαλικός αλλά φιλοναζί. Τότε ή είσαι ηλίθιος ή εξαρτάσαι από ξένες δυνάμεις.
Η πολιτική, η αληθινή πολιτική, η νέα πολιτική που έχουμε ανάγκη μπορεί να μας απαλλάξει από αυτούς τους Εθνικούς Εφιάλτες. Θα πρόσθετα και την ηλιθιότητα των φιλοκεμαλικών φασιστών της ψευτοαριστεράς και των φιλοναζί της δεξιάς που έκαναν και κάνουν κακό στην Ελλάδα. Είναι ψεύτικη συνείδηση σε σχέση με τον Ελληνισμό. Εκτός του ότι έχουν κοινές αφετηρίες.
Η φράση «συνωστίζονταν στην Σμύρνη» δεν βάζει μόνο σε κρίση την έννοια του Έθνους, του Κράτους, της Εκπαίδευσης, της Παιδείας, του Σχολείου. Δεν μας προσβάλει μόνον ως Έλληνες αλλά ως ανθρώπους. Είναι σαν να σας πουν συνωστίζονταν στην Βίαννο της Κρήτης, στα Καλάβρυτα της Πελοποννήσου, στο Δίστομο της Ρούμελης, στο Κομένο της Ηπείρου.
Η περίοδος που οι Έλληνες χειραγωγούνταν και διαιρούνταν από αυτά τα δύο κακά του 20ου αιώνα και τους εγχώριους εφιάλτες τους βρίσκεται στο τέλος της.
Το νομοσχέδιο που προτείνω θα δημιουργήσει μια αυθεντική, εγχώρια, ηθική, αξιακή σφαίρα. Όπως γράφω οι Έλληνες είναι λάτρεις της ιδεολογίας της ζωής και όχι του θανάτου. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό της Εθνικής μας ταυτότητας, του πολιτισμού μας, της αυτοσυνειδησίας μας.
Για αυτές τις αξίες πέθαναν στην Βίαννο, στο Δομένικο της Θεσσαλίας, στην Σάντα.


Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2013Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВИАННО НА КРИТЕ
( Вианно – это одно из 100 населенных пунктов массового истребления населения в Греции нацистами во время Второй Мировой войны).
По случаю дня памяти жертв нацизма
В Греции мы имеем правых и левых жандармов нашей памяти
В нашей стране, имена как Гитлера, так и Кемаля оставались неприкосновенными после 1952 года. Второму даже поклонялись.
В академической сфере исследований нацизма и кемализма, практически, не проводилось.
В моих книгах, которые являются одновременно и продуктами длительной борьбы за восстановление нашей коллективной исторической памяти, я анализирую причины этого разрыва.

Сегодня мы нуждаемся в исторического типа политической инициативе, которая будет выражена путем выработки законопроекта, который бы осудил нацизм и кемализм как две идеологии смерти. Это может быть предложение мерии Вианнос или инициатива депутатов независимо от их партийной принадлежности. Существующие партии и организации несут вину по отношению к нашей коллективной исторической памяти и самоуважению. В Греции, как со стороны правых, так и левых, мы имели и имеем полицейских нашей памяти.
Не существовало никакой коллективной памяти касательно Вьянноса, Канданоса, Дистомо, Хортиатиса (населенные места массового уничтожения населения – прим. переводчика). Как не было никакой коллективной памяти касательно Санты, Kерасунта, Пафры, Смирны, Стамбула событий 1955 года, а также Хиоса картины Делакруа. Я упоминал о причинах забвения.
Защита ценности человеческой жизни заключается в защите всеобщих ценностей. Нельзя быть антифашистом, но, в то же время, быть сторонником кемализма. Или наоборот, быть против кемализма, и одновременно сторонником нацизма. В противном случае, такой человек может характеризоваться как идиот, либо находиться в зависимости от иностранных держав.

Политика, истинная политика, новая политика, в которой мы нуждаемся может нас избавить от этих национальных кошмаров. Я хотел бы добавить глупость прокемалистских фашистов псевдолевых сил и пронацистски настроенных правых, которые приносили и приносят вред Греции. Это ложное сознание по отношению к Эллинизму. В дополнение можно добавить, что у этих двух направлений общее происхождение.
Фраза "столпотворение в Измире" (неудачная формулировка уничтожения греков в Смирне в 1922г. в греческом школьном учебнике, написанном М.Репуси – прим. переводчика) не только ставит в ситуацию кризиса концепцию нации, государства, образования, просвещения, школы. Она нас оскорбляет не только как греков, но и как людей.
Это то же самое, что кто-то скажет: «столпились во Виано на Крите, в Калаврита на Пелопоннесе, в Дистомо в Румели, в Комено в Эпире».

Период, когда греки разделялись, и ими манипулировали эти два зла 20-го века, и внутренних кошмаров подходит к концу.
Законопроект, который я предлагаю, позволит создать подлинную, внутреннюю, этическую, ценностную сферу. Как я пишу, греки – любители идеологии жизни, а не смерти. Это особенность нашей национальной идентичности, нашей культуры, нашего самосознания.
За эти ценности погибли люди во Вианно, в Доменико в Фессалии, в Санте.

4 февраля 2013