Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013


Θήβα - Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013, ώρα 19.00

ΟΜΙΛΙΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Θέμα:ΕΝΑ ΝΕΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

            Οι Νέες Συμμαχίες των Νέων Δημιουργών της Υπαίθρου


Ομιλητής: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Διοργάνωση: Δίκτυο Παραγωγών

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Θηβών.