Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΝΗΣΚΟΝΤΑ  ΟΦΙΟΕΙΔΗ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ


Δεν είναι ο Μαρξισμός, ο Νεοφιλελευθερισμός ή άλλα –ισμός, αναλφάβητα μάλιστα, που βοηθούν να κατανοήσουμε τις πολιτικές μεταλλάξεις, τις γεννοβολίες των 58, των 75 κλπ., το φαινόμενο των κομμάτων μη κομμάτων, τις δεξιές και αριστερές γιάφκες.
Είναι η Ελληνική έννοια του τέρατος, της τερατογονίας, όπως γράφω στο «Από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ΚΚΚΑΣΟΡ ο Εκφυλισμός Ενός Ιστορικού Εγχειρήματος» που βοηθά στην κατανόηση των αποκρουστικών φαινομένων αλλά και την απελευθέρωση μας από το τέρας.
Πριν τον τελικό θάνατο του τέρατος εμφανίζονται διάφορα θνήσκοντα οφιοειδή πλοκάμια του, επίσης μεταλλάξεις, μεταστάσεις του σε νέα τέρατα.
Είναι γνωστή η γνώμη μου.
Η απελευθέρωση μας προϋποθέτει τον θάνατο του μεταπολιτευτικού τέρατος, των τερατογόνων κυττάρων του, δεξιών και αριστερών.

Δεν εισακούσθηκαν οι προγνώσεις μου το 1996, το 1999, το 1981 ας γίνουν κατανοητές οι σημερινές.
Η κληρονομιά μας είναι αυτή του Προμηθέα όχι του Επιμηθέα. Η δεύτερη χαρακτηρίζει τα νήπια, τους ανοήμονες, τους ιδιώτες όχι τους ανθρώπους της Πόλις.
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013


  Polis-agora.blogspot.com Ιστολογίο Μιχάλη Χαραλαμπίδη