Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

ELMAR ALTVATER A REMARKABLE GERMAN INTELLECTUAL


MICHALIS CHARALABIDIS


ELMAR ALTVATER

A REMARKABLE GERMAN INTELLECTUAL


In Europe is visible that in the recent times there is an cultural and intellectual regression . There is a visible lack of intellectuals and politicians. Especially when the European political venture requires a large capacity of skills and overruns.

In Germany, however, there is a remarkable intellectual who is Elmar Altvater. He played a leading role in organizing the sitting of the International Permanent Tribunal of the People for the debt in South America. The meeting was held in West Berlin in September 1988. He could be invited to the German Parliament for a lecture analysing the debt as an accumulation mechanism as well as a mean of countries' exploitation and control.


A good idea is a new session of the International Tribunal which will consider the equivalent issues of our neighbourhood. Of our house, our European house *.

Much more could and should have the current President of the European Parliament invited him at a special session on a similar subject. Europe does not have sufficient paedeia and morality about these questions.
So as to preserve and defend in Europe a cultural level, one of democratic political culture. A political field of European symbiosis-cohabitation and subsistence of the European Polis. Otherwise Europe is no longer Polis, it just regresses, regresses anthropologically I would say.


* «Greece – European Union – Germany. Good deals make good friends and good citizens». Full text available at «Hellenic Political Paedeia - Politics as a top art, Athens 2012» available only in Greek -
«
ΕλλάδαΕυρωπαϊκή ΈνωσηΓερμανία. Οι καλοί Λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και τους καλούς πολίτες». Στο «Ελληνική Πολιτική Παιδεία».